DENGAN ADANYA PENUTUPAN
JALAN PROTOKOL AREA SIMPANGLIMA
PADA HARI SABTU DAN MINGGU (WEEKEND)

MAKA OPERASIONAL
MALL PLASA SIMPANGLIMA SEMARANG

TETEP BUKA SEPERTI BIASA

JAM OPERASIONAL

11.00 S/D 17.00 WIB

AKSES MASUK DIALIHKAN DARI POS 3 JALAN SEROJA